Att välja uppvärmning

uppvärmning

Uppvärmning har idag kommit att bli en otrolig djungel att leta sig igenom när man bygger nytt eller uppgraderar. De klassiska el-elementen har många gånger bytts ut eller kompletteras med luftvärmepumpar som har betydligt bättre effektivitet. Uppvärmningen är dock inte bara ett ekonomiskt val. Även bekvämlighet har stor betydelse. 

Värmepumpar

Något som har blivit väldigt vanligt att använda sig av tack vare dess stora miljöfördelar är värmepumparna. En värmepump fungerar i grunden som ett omvänt kylskåp där värme tas utifrån och förs in i huset. Var värmen tas ifrån varierar beroende på vilken typ av värmepump det handlar om.

En luftvärmepump av den typ som nämndes i ingressen tar den värme som finns i luften utanför huset och för sedan in den i husets luft. Dessa enheter brukar dessutom gå att sätta på motsatt effekt där de istället fungerar som AC och för ut värme ur huset.

En annan typ av värmepump hittar vi i berg och jordvärmen. I bergvärmen så tar man värmen från berggrunden och grundvattnet medans man i jordvärmen fångar energin från det översta jordlagret. Detta kräver en mycket större yta för att fånga samma mängd värme.

Effektivitetsmässigt är värmepumparna betydligt bättre än rena el-element. Besparingen ligger runt 50% av energikostnaden för dig som konsument om du använder dig av en luftvärmepump.

Spridning

Oavsett vilken typ av uppvärmning man använder sig av så är det även bra att veta hur värmen skall sprida sig i hemmet. Luftburen värme kan fungera för vissa hem och kan vara en enkel lösning. Vanligast i större hus är dock att använda sig av vattenburen värme där vattnet värms upp vid en central punkt för att sedan via vattenledningar skickas vidare till alla element.

Element har dock många gånger börjat ersättas av golvvärme, speciellt i badrum och kök. Anledningen till detta är att golvvärmen gör att rummet upplevs varmare tack vare att fötterna håller sig uppvärmda. På så sättet kan man använda sig av än mindre energi vid uppvärmningen. En svensk leverantör av golvvärme är flooré vars specialitet är värmegolv man själv kan installera vilket kan spara stora summor pengar.

Innan du väljer värmesystem

Eftersom att det är omöjligt att förutspå vad de framtida energipriserna kommer att vara måste man nästan utgå från de behov som huset har idag. Priserna på olika värmesystem kan variera markant och också försvåra valet av värmesystem, men innan man börjar titta på system och priser så kan det vara klokt att skaffa sig en övergripande bild av husets värmebehov, med en sådan kartläggning kan du också enkelt utröna vilka metoder du kan ta till för att minska husets värmebehov. Det visar sig oftast vid energi undersökningar av hus att vi gör av med betydligt mycket mer värme och vatten än vad som faktiskt är nödvändigt. Visar det sig att du kan minska husets värmebehov så finns också möjligheten att du kan titta närmare på billigare värmesystem.

En aspekt som verkligen är värd att begrunda innan val av värmesystem är den vilka krav och önskemål DU själv har. Vill du att systemet ska vara självgående, eller kan du tänka dig den hantering som följer med exempelvis pellets? Vilka önskemål har du när det kommer till miljön, vill du kanske veta mer om solenergi? Och sist men absolut inte minst,  vilka värmesystem fungerar för ditt hus. När du har bestämt dig för ett värmesystem som stämmer överens med dina önskemål och visioner så är det viktigt att du tar in offerter från olika leverantörer och kollar referenser noggrant för att installationen ska gå så smidigt som möjligt.