Att lindra urinvägsbesvär med cystoskopi – vad du behöver veta

En cystoskopi är en medicinsk procedur som används för att undersöka urinvägarna. Den kan både vara diagnostisk och terapeutisk. I denna artikel kommer vi att ta en titt på vad cystoskopi är, vem som kan behöva genomgå det och vad som händer före, under och efter proceduren.

Var kan man få vård

Urocare är en medicinsk klinik som erbjuder en rad olika urologiska behandlingar och ingrepp, inklusive cystoskopi. Denna undersökning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar i urinvägarna och blåsan. Hos Urocare utförs cystoskopin av erfarna urologer och med modern utrustning för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och säkerhet för patienterna. Kliniken har också en hög standard för patientvård och strävar efter att göra undersökningar och behandlingar så bekväma och stressfria som möjligt för alla patienter.

Vad är cystoskopi?

Cystoskopi är en medicinsk procedur där en läkare använder ett instrument som kallas cystoskop för att undersöka insidan av urinvägarna. Cystoskopet är ett smalt rör med en lins och en ljuskälla på änden. Genom att föra cystoskopet genom urinröret kan läkaren undersöka urinblåsan och urinröret.

Vem behöver en cystoskopi?

En cystoskopi kan utföras av många olika skäl. Det kan vara att undersöka blod i urinen, upptäcka en förträngning i urinröret, ta bort stenar i urinblåsan, eller för att undersöka en misstänkt tumör. Läkaren kan också utföra en terapeutisk cystoskopi för att ta bort små tumörer eller polypoida vävnader från urinvägarna.

Förberedelser inför en cystoskopi

Innan cystoskopi behöver patienten genomgå en fysisk undersökning och diskutera sin medicinska historik med läkaren. Det kan också krävas urinprovtagning och blodprovtagning. Patienten bör informera sin läkare om eventuella mediciner som tas, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel samt kosttillskott. Patienten ska också undvika att äta eller dricka något under en viss tid före proceduren.

Vad händer under en cystoskopi?

Under en cystoskopi ligger patienten på en undersökningsbänk med benen uppdragna och fötterna stödda i fotstöd. Sedering ges vanligtvis för att minska obehag och smärta. Sedan förs cystoskopet in i urinröret och sedan vidare in i urinblåsan. Läkaren kan sedan undersöka urinvägarna och även ta prover av vävnad, om det behövs.

Efter en cystoskopi

Efter en cystoskopi kan patienten uppleva en mild brännande känsla vid urinering, liten mängd blod i urinen och en ökad frekvens av urinering. Dessa symtom bör försvinna inom några dagar. Vanligtvis kan patienten återgå till normala aktiviteter nästa dag efter proceduren.

Risker och komplikationer

Risken för komplikationer vid en cystoskopi är relativt låg. Det kan uppstå en infektion, blödning eller skada på urinvägarna. Patienten bör omedelbart söka vård om han eller hon upplever hög feber, svår smärta vid urinering eller om urinen är mörkfärgad eller innehåller stora mängder blod.

När ska man söka vård efter en cystoskopi?

Patienten bör söka vård om han eller hon upplever hög feber, svår smärta vid urinering eller om urinen är mörkfärgad eller innehåller stora mängder blod. Det är också viktigt att kontakta läkaren om symtomen inte försvinner inom några dagar efter proceduren.

Genom att förstå vad cystoskopi är, vem som kan behöva genomgå proceduren och vad som händer före, under och efter proceduren kan patienten känna sig mer förberedd och trygg inför cystoskopin.